The Abraham Cowley
Text and Image Archive


Light-Bringing DianaJulia Domna, AR denarius, RIC C373a (211-17 AD).
Obv.: Julia Domna head r., IVLIA PIA FELIX AVG
Rev.: Diana with torch, DIANA LVCIFERA

Julia Domna, AR denarius, RIC C379 (211-17 AD).
Obv.: Julia Domna head r., IVLIA PIA FELIX AVG
Rev.: Crescent-crowned Luna in biga l., cloak behind, LVNA LVCIFERA
Return to Index